Fridah_ke๐Ÿ˜ (@F_rida_h )

Fridah_ke๐Ÿ˜

Bio @virginchk | Influencer |
DM for promotion |
follow @Iam_njerii
T:5538045

Tweets 50,3K
Followers 74,0K
Following 73,7K
Account created 28-05-2014 19:24:03
ID 2569509273