کورد.کوردی.کوردستان🦅 (@Hozak75 )

کورد.کوردی.کوردستان🦅

Bio ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بی اعصاب،ناراحت،گدای شهر کوران.تعصبی به وطن و خاکم کوردستان t.me/BiChatBot?star…
Location بیکس ترین بیکس ها
Tweets 179,3K
Followers 35,4K
Following 29,7K
Account created 04-01-2018 01:13:22
ID 948724000422801408

Android : دخترخاله ی شوهرم ۴۵ سالشه و تازگیا عقد کرده. دیروز اومده بودن خونمون، با ذوق و خنده یهو تو جمع دوید سمتم، بهش گفتم: چیه بهاره؟ چی شده؟
گفت بیا عکس شوهرمو ببین، بهت گفتن دومتر قد داره؟ بیا ببین قدشو!

😐😐

Android : یه‌سریا هسنتد که گرسنه میمونن واسه اینکه نکنه یه روزی گرسنه بمونن ...

Android : درحال رانندگی بودم که یه آقایی رو دیدم دستشون به قلبشون بود و تکیه زده بودن به دیوار
پیاده شدم کمکشون کردم سوار ماشین شدن
جانباز شیمیایی بودن
اومده بودن 13 آبان داروهاشون رو گرفته بودن
ماشین میگیرن برگردن خونه که راننده کیف و داروها و کپسول اکسیژن رو میدزده
چرا اینقد بد شدیم؟ 😢

Android : خانومی که میای میگی پول نداریم گوشی بخریم و میگی گوشیم شکسته و نمیتونم یک مدت بیام .
تو که شوهرت اخوند و اطلاعاته و برادر شوهرتم همینطور از اونا پول بگیر.

بعد یک ساعت میای توییت میزنی من برگشتم یا مارو گاو حساب کردی یا خودت.
بعد شماره خیلی هارو هم جمع کردی خبر دارم.
#هوایی

Android : دیگران را ببخش
حتی وقتی متاسف نیستند!
بگذار حق با آنها باشد.
اگر این چیزی‌ست که به آن نیازمندند
برایشان مهر بفرست و خاموششان کن
خودت را به کوته فکری گره نزن...

Android : يه روانشناسي ميگفت مريض هاي واقعي هيچ وقت پيش ما نميام مريضايي ميان كه از دست مريضاي واقعي مريض شدن

Android : سه سال بعد
من کارت ملیمو میخوام
.
.
.
صد سال بعد
کارت ملی نداره گواهی فوت نمیدیم ببرین بندازینش تو دره
آقاااا من کارتمو میخوام به مشکل خوردم من کارتمو میخوام