analu.🎸 (@LOUIEAGED )

analu.🎸

Bio selena gomez, 1992. a/ela/-a.
Location It's a church of burnt romances, and I'm too far gone to pray, It's a solo song, and it's only for the brave.
Tweets 20,6K
Followers 4,4K
Following 3,9K
Account created 06-03-2020 15:21:16
ID 1235948473155010565

  • Start Video
  • Start Video

Android : maia coisa de gay

  • Start Video

Android : mab vc acha q eu sei?kkk

  • Start Video

Android : tenho q flodar o edit da emy👎👎views

  • Start Video

Android : mari ☘︎ ᵠᵘᵉ b̑̈ȏ̈m̑̈ 🅰︎🅼︎🅶︎, ㄖ m͟e͟u͟ f̸o̸i̸ o̺͆t̺͆i̺͆m̺͆o̺͆ o͎b͎g͎d͎

Android : o̥ͦi̥ͦ 🄶🄴🄽🅃🄴 🇨 🇴 🇲 🇴  ᵛᵒᶜᵉˢ ᴇsᴛᴀ̃ᴏ?¿