నరేంద్ర రెడ్డి || Stop Hindi Imposition (@Naren_Reddy23 )

నరేంద్ర రెడ్డి || Stop Hindi Imposition

Bio #మనమాతృభాషతెలుగు.
Proud Telugu. Telugu is my national language.Proud Dravidian.
Vote for strong regional parties. #NoToHindiParties.
Against #HindiImperialism.

Location TeluguRashtram
Tweets 156,1K
Followers 101,5K
Following 84,5K
Account created 17-05-2009 10:08:48
ID 40637908

Android : #LaunchStarSportsMarathi ट्रेंड
तारिक: २० सप्टेंबर
दिवस: रविवार
वेळ: ५ वाजता
टिप: कृपया या ट्रेंड बद्दल जास्तीत जास्त लोकांना कळवा आणि या ट्रेंड मध्ये सहभागी होऊन स्टार स्पोर्ट्स मराठी साठी मागणी करा.

Android : In Rajkot civil hospital, a corona patient was beaten to death. #GujaratModel

  • Start Video

Android : #StopHindiImposition #RCB . Very disappointed!
Learn from Bengaluru FC !! We will reject you if this continues...

#ಹಿಂದಿ_ಹೇರಿಕೆಯ_ರೂವಾರಿ_ಆರ್ಸಿಬಿ, ಮೂರು ಬಿಟ್ಟವರು ಈ Royal Challengers Bangalore . ಯಾಕ್ರೋ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ? ಅದೇನಂತ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋ...ಕನ್ನಡನೆ ಇಲ್ಲ...ಹೆಸರಿಗೆ #ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಅಷ್ಟೇ.

Android : ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೆಸರಿನಿಂದ 'ಬೆಂಗಳೂರು' ತೆಗೆಯಿರಿ, ಅಥವಾ, ನಿಮ್ಮ anthem ನಿಂದ ಹಿಂದಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. 

Either remove Bengaluru from your team's name or remove Hindi from your anthem. 

#StopHindiImposition twitter.com/RCBTweets/stat…

Android : 90% of the IPL ad are only in Hindi, Star Sports you are providing services to all over India not only to the Hindi speaking states..
Even subtitles are coming in Hindi, I think you dont understand the purpose of subtitles.
#StopHindiImposition
#இந்தி_தெரியாது_போடா

Android : Royal Challengers Bangalore ನೀವು ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಿಲ ಅಂದ್ರೂ,
ನೀವು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ತಂಡ
ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿರಗ ತಂಡ, ಅಂತ ಕನ್ನಡಿಗರು ಪ್ರತೀ ಸಲಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀದಿದೆವೇ.

RCB anthem ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಲಿಸೊಕ್ಕೆ ಪದಗಳು ಇಲ್ವಾ??
#StopHindiImposition
#Serveinmylanguage