Abu Jabir Penabdul (@PenAbdull )

Abu Jabir Penabdul

Bio Architect/CEO SPW Ltd/A&A Homes/Islamic Preacher/Writer/columnist/Lecturer in Architecture/Poet/Polo Player Marriage counselor&Founder Darul Tauheed Islamic Cen
Location Abuja
Tweets 65,8K
Followers 39,3K
Following 90
Account created 15-03-2011 18:41:57
ID 266740740

Android : Riya na iya shigowa cikin tuba, sai mutum ya kula sosai. Allaah Ya Tsare mu daga Riya ya azurta mu da ikhlasi

  • Start Video