Riksantikvaren (@Riksantikvaren )

Riksantikvaren

Bio The Directorate for Cultural Heritage in Norway. Hos Riksantikvaren tvitrer Øyvind, Turid og Karen i Kommunikasjonsenheten.
Location Norway
Tweets 628
Followers 2,6K
Following 363
Account created 29-06-2010 12:01:15
ID 160894995

Twitter Web App : Fredete kulturminner fra krafthistorien.

Historisk kraftverk 9/9: Dalsfos kraftverk, Kragerø i Vestfold og Telemark riksantikvaren.no/fredninger/dal…

Twitter Web App : Fredete kulturminner fra krafthistorien.

Historisk kraftverk 8/9: Saurdal pumpekraftverk, Suldal i Rogaland
riksantikvaren.no/fredninger/sau…

Twitter Web App : Visste du at Noreg har hatt eit eige baroni? Fagdirektør Ulf Holmene snakkar om Baroniet i Rosendal i den seinaste episoden av podkasten vår 👇

riksantikvaren.no/stormfulle-dal…

Twitter Web App : Fredete kulturminner fra krafthistorien.

Historisk kraftverk 7/9: Hylen kraftverk, Suldal i Rogaland riksantikvaren.no/fredninger/hyl…

Twitter Web App : Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og riksantikvar Hanna Geiran deltek i dag på fredingsmarkering i det krigshistoriske landskapet i Narvikfjellene. Dei går i spora til soldatene som kjempa her i 1940 - Klima- og miljødep

Les meir her 👇
riksantikvaren.no/fredningsmarke…

Twitter Web App : Fredete kulturminner fra krafthistorien.

Historisk kraftverk 6/9: Hakavik kraftverk i Øvre Eiker, Viken
riksantikvaren.no/fredninger/hak…

Twitter Web App : Fredete kulturminner fra krafthistorien.

Historisk kraftverk 5/9: Nedre Røssåga kraftverk, Nordland
riksantikvaren.no/fredninger/ned…

Twitter Web App : Fredete kulturminner fra krafthistorien.

Historisk kraftverk 4/9: Tokke kraftverk, Vestfold og Telemark riksantikvaren.no/fredninger/tok…

Twitter Web App : Fredete kulturminner fra krafthistorien.

Historisk kraftverk 3/9: Glomfjord kraftverk, Nordland riksantikvaren.no/fredninger/glo…

Twitter Web App : Denne uka ble en rekke kulturminner fra krafthistorien fredet.

Historisk kraftverk 2/9: Sauda III kraftverk, Rogaland. riksantikvaren.no/fredninger/sau…

iPhone : Hur vi förvaltar kulturmiljöer är under förändring säger Riksantikvaren Hanna Geiran i sitt tal om hur det byggda kulturarvet bidrar till hållbar utveckling #gestaltadlivsmiljö2020 #arkpol #arkdesthinktank #adaptivereuse

Twitter Web App : Denne uka ble en rekke kulturminner fra krafthistorien fredet.

Historisk kraftverk 1/9: Aura kraftverk i Sunndal, Møre og Romsdal. riksantikvaren.no/fredninger/aur…

Twitter Web App : Kraftverkene var helt sentrale i framveksten av norsk industri og velferdssamfunn. Nå fredes en rekke kulturminner fra kraftverkshistorien. @statkraft riksantikvaren.no/siste-nytt/pre…

Twitter Web App : Fredning er et kvalitetsstempel. Når en bygning fredes, er det fordi den har unike kvaliteter og må sikres en forutsigbar framtid: kartfortelling.miljodirektoratet.no/kulturminner/i… #Miljøstatus #kulturminner #miljø Riksantikvaren

Twitter Web App : Asplan Viak app-registrerer bygninger for Riksantikvaren. asplanviak.no/aktuelt/2020/0…

Twitter Web App : Prosjektet #kirkevakta er i gang. Riksantikvaren og KA - arbeidsgiverorganisasjon har invitert Asker kirkelige fellesråd til å være norsk pilot for et EØS-finansiert prosjekt med formål å utvikle rutine for utvendig tilsyn av kirkebygg.

riksantikvaren.no/prosjekt-for-t…

Twitter Web App : #Kulturminner og kulturmiljø er spor vi mennesker setter. Det er viktig å verne mangfoldet som representerer ulike grupper, landsdeler og historiske epoker: miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/kultu… #Miljøstatus #Miljø Riksantikvaren

Twitter Web App : 40 kyrkjebygg over heile landet får no tilskot til istandsetting og sikring. Tilskota går til mellomalderkyrkjer i stein, automatisk freda kyrkjer av tre frå perioden 1200-1649 og listeførte kyrkjer frå perioden 1650-1799. BFD
riksantikvaren.no/siste-nytt/pre…