💥💫ராக்ஸ்டார்💫💥 (@Saran_Twitzz )

💥💫ராக்ஸ்டார்💫💥

Bio 🌻🌺😍வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் வேண்டுமென்றால் காதலை நேசி.. ஆனால் சந்தோஷமே வாழ்க்கையாக வேண்டுமென்றால் நட்பை நேசி..🌹🌷💐
Location Tamil Nadu, India
Tweets 95,8K
Followers 10,3K
Following 64
Account created 06-05-2017 14:33:29
ID 860865105290043392