Cymraeg Byd Busnes Gogledd (@Welsh4BizNorth )

Cymraeg Byd Busnes Gogledd

Bio Cefnogi busnesau bach a chanolig i ddefnyddio mwy o Gymraeg - Supporting SMEs to use more Welsh #Cymraeg2050 Swyddogion Gogledd Cymru - North Wales Officers
Tweets 728
Followers 741
Following 1,0K
Account created 05-12-2017 11:55:27
ID 938013948951056384

Twitter Web App : Y cwbl sydd ei angen arnoch yw cysylltiad ir we a geirfa Gymraeg (a thegell - os dachi eisiau!)
All you need is an internet connection, some Welsh words (and a kettle - optional!)
Cysylltwch / Contact us
siwan@miconwy.cymru

Twitter Web App : Fel ateb i’r cyfnod ansicr yma rydym wedi creu rhith hysbysfwrdd i fusnesau bwyd a diod ledled Cymru i rannu’r gweithlu. Postiwch hysbyseb swydd neu rhowch wybod i eraill y gall eich cwmni roi benthyg staff. Ymunwch â’r grŵp yma: facebook.com/groups/5494518…

#BwydDiodCymru

iPhone : We are experiencing a high volume of calls at present therefore please visit our website here for all the latest Coronavirus information - businesswales.gov.wales/coronavirus-ad… twitter.com/WGCulture/stat…

iPhone : Rydym yn derbyn nifer fawr o alwadau ar hyn o bryd. Yn y cyfamser gallwch dal mynd ar ein gwefan am y wybodaeth ddiweddaraf - businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coro… twitter.com/LlCDiwylliant/…

iPhone : So, after a discussion this morning with Mingle For Business regrettably, we have decided to postpone this Thursday’s The Big Network 2020 #TBN20 event at the Springfield Hotel. Although this is extremely disappointing for a lot of people we are convinced it is the right decision.

Twitter Web App : Mae yna dal amser i chi gofrestru ar gyfer digwyddiad Dathlu Merched Mentrus Sir Ddinbych heno yn Rhuthun👇 #MisMawrthMenter
Theres still time for you to sign up for Denbighshires Enterprising Women event tonight in Ruthin 👇#MarchForBusiness

eventbrite.co.uk/e/dathlu-merch…

iPhone : Mae yna dal gyfle i chi gofrestru ar gyfer digwyddiad Dathlu Merched Mentrus Sir Ddinbych yn #Rhuthun nos Iau yma👇🏻
There is still time for you to register for Denbighshire’s Enterprising Women event in #Ruthin this Thursday👇🏻

#yagym

eventbrite.co.uk/e/dathlu-merch…

iPhone : Nos Iau yma gyda Cymraeg Byd Busnes Gogledd) 's Twitter Profile">Cymraeg Byd Busnes Gogledd a Hwb Menter - Enterprise Hub @ M-SParc yn #Rhuthun #MerchedMentrus o ddiddordeb i ddilynwyr Denbigh Business Grp Tîm DEB CsDd / EBD Team DCC / this Thursday 7pm in #Ruthin for women in business. Get in touch with Nia Morris Cymraeg Byd Busnes Gogledd) 's Twitter Profile">Cymraeg Byd Busnes Gogledd twitter.com/DenbighshireFP…

iPhone : Cyfarfod 1af Merched Mentrus Conwy.Difyr clywed stori Siwgr A Sbeis) 's Twitter Profile">Siwgr A Sbeis a cyfarfod merched busnes.Gwych cyd-weithio efo Cymraeg Byd Busnes Gogledd) 's Twitter Profile">Cymraeg Byd Busnes Gogledd 🌟

1st Conwy Merched Mentrus meeting.Interesting to hear Siwgr A Sbeis) 's Twitter Profile">Siwgr A Sbeis story & meet women in business.Great to collaborate with Cymraeg Byd Busnes Gogledd) 's Twitter Profile">Cymraeg Byd Busnes Gogledd 🌟

iPhone : 🌟Diwrnod Rhyngwladol y Merched Hapus iawn i chi gyd gan ferched Menter Iaith Fflint a Wrecsam!

🌟 Happy International Womens Day to you all from Menter Iaith Fflint a Wrecsam staff!

#diwrnodrhyngwladolymerched #internationalwomensday

Twitter Web App : Mae'n bleser i gefnogi DoodlyDog yn ei ymdrech i gynyddu ei ddefnydd o'r Gymraeg - dyma esiampl wych o ddefnyddio'r Gymraeg wrth farchnata a hefyd defnydd da o'r logo 'Dysgu Cymraeg'! Pob lwc yn dysgu Eric👍 #yagym twitter.com/DoodlyDog/stat…

Twitter Web App : Canlyniad Cystadleuaeth Addurno Ffenestri Dydd Gŵyl Dewi Cei Connah 2020/ Connahs Quay St. Davids Day Window Dressing Competition 2020

1af/ 1st: Evergreen Dry Cleaners
2il/ 2nd: Cambrian Aquatics/ Quay Café
3ydd/3rd: Dragon Trophies