Πόντια Χαμηλοβλεπούσα (@alexandrats91 )

Πόντια Χαμηλοβλεπούσα

Bio Φιλοκαλούμεν τε γάρ μετ ευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας #τιμ_μουλαρες
Tweets 156,9K
Followers 16,6K
Following 3,8K
Account created 31-10-2013 20:41:31
ID 2167214514