Turistforeningen (@turistforening )

Turistforeningen

Bio DNT er Norges største friluftslivsorganisasjon med om lag 310 000 medlemmer. Vi tvitrer om friluftsliv, frivillighet og natur.
Location Norge
Tweets 2,9K
Followers 10,7K
Following 1,5K
Account created 25-05-2010 21:47:59
ID 148112377

Twitter Web App : Skepsisen til vindkraft på land øker! Det viser en landsrepresentativ undersøkelse Opinion har gjennomført på vegne av DNT. Nå har regjeringen, og politikerne på Stortinget, en unik mulighet til å lage politikk som tar mer hensyn til natur.

dnt.no/artikler/nyhet…

Twitter Web App : Regjeringens nye krisepakke er viktig og nødvendig for oss i DNT. Uten ville konsekvensene for turtilbudet i Norge blitt store. Gledelige nyheter!👇dnt.no/artikler/nyhet…

Twitter Web App : Det er rart å spørre deg om å bli medlem når hyttene våre er stengt. Men nå trenger vi deg mer enn noen gang. Takk til deg som er medlem! aktivitetsalliansen.no/slik-redder-du…

iPhone : Fredrik Solvang Det er en seier for naturen at regjeringen vil fornye konsesjonssystemet slik at vi kan ta vare på naturen.Nå kan vi endelig utforme en politikk som setter rammer for vindkraftutbygging uten alvorlige naturinngrep. #verdisettingavnatur #verdtåbevare #naturvennligfornybarsatsing